20 yıldır 35 farklı ülkede hİzmet vermenİn gururuyla...

TES WATER GROUP

1997 yılında İstanbul’da kurulan TES Water Group, kendini yenilikçi ve sürekli gelişen, enerji açısından verimli ve çevre açısından sürdürülebilir çözümler sunmaya adamıştır. Su & Atıksu Arıtımı üzerine uzmanlaşmış olduğu gibi , yenilenebilir enerji üzerinde de uzman olan TES, işverenlerinin su kaynaklarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmaktadır.

TES , kendi bünyesinde ve üniversitelerle işbirliği yaparak araştırma geliştirme faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Yurt dışındaki gelişmeleri de takip ederek, Su & Atıksu Arıtma teknolojileri alanındaki yenilikleri çözümlerine uyarlamaktadır.

Yirmi yıldır, otuz beşi aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren TES Water Group, yenilikçi, gelişen dinamik yapısı ve takdir gören çizgisi ile kurulduğu günden bu yana sektörlerinde lider firmaların anahtar teslim işlerini yaparak,  birçok büyük projeye başarıyla imza atmış bulunmaktadır.

Bu sayede, Türkiye ve dünya çapında birçok işletme, mali ve çevresel yükümlülüklerini TES Water Group’un kurulumunu yapmış olduğu Su & Atıksu Arıtma Tesisleri sayesinde yerine getirmektedir.

35

ÜLKEDE FAALİYET

141

ATIKSU ARITMA TESİSİ

81

TEMİZ SU ARITMA TESİSİ

100%

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Uluslararası deneyime sahip ekibi ile Su Arıtma, Atık Su Arıtma, Deniz Suyu Arıtma, Geri Kazanım Üniteleri konularında en gelişmiş ve en yeni teknolojileri sürdürebilir olarak sunmaktadır.

TES WATER GROUP FAALİYET ALANLARI

Dünya standartlarında ürün ve hizmetleri işverenleri ile buluşturan TES,  faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde vermiş olduğu kaliteli hizmeti artırabilmek için her sene yeni yatırımlar yapmakta, Ar-Ge çalışmalarını artırmakta ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışını devam ettirmektedir.

SU ARITMA TESİSLERİ

Tüm canlılar için en önemli hayati kaynaklardan biri de sudur. En küçük canlı organizmadan en büyüğüne kadar, tüm biyolojik yaşam ve insan faaliyetleri suya bağımlıdır ve yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık %0,3′ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Bilimsel çalışmalar neticesinde kullanılabilir su miktarının ne yazık ki orta ve uzun vadede, dünyanın hızlı nüfus artışı, kirlilik, küresel ısınma ve daha bir çok neden göz önünde bulundurulduğunda yeterli olmayacağı son derece açıktır.

Sanayileşme ve nüfus artışı ile beraber şehir ve endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtılmaması, atıkların bertaraf edilmemesi de ayrıca temiz ve kullanılabilir su kaynaklarının hızla kirlenmesi yol açarak dünya genelinde temiz ve kullanılabilir su krizi oluşmasına neden olmaktadır.

Su kaynaklarının korunmaması, doğadaki biyolojik çeşitliliğin ve insan yaşam kalitesinin bozulmasına neden olacaktır.  Suyun kalitesi, insan sağlığı ve doğa açısından önemli olduğu kadar, suyla çalışma ihtiyacı duyan ekipmanların (kazan, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) ömrü açısından da önemli bir faktördür.

Giriş suyu kalitesine ve ihtiyaca göre arıtma sistem ve tesislerinin tasarımını en doğru şekilde ve profesyonelce yaparak insan yaşam kalitesini arttırmayı ve çevreyi korumayı hedeflemekteyiz. TES Water Group su arıtma konusunda; Deniz Suyu Arıtma Sistemleri, Nehir Suyu Arıtma Sistemleri, Ters Osmoz Sistemleri, Filtrasyon Sistemleri, Ultrafiltrasyon Sistemleri ve benzeri gibi birçok farklı teknolojide sistemleri ihtiyaca uygun tasarlamakta ve uygulamaktadır.

TES Water Group olarak Su Arıtma Sistemleri konusunda çözümler üretiyor ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek teknolojinin bütün imkanlarını sürdürülebilir bir yaşam için kullanıyoruz. Hayatın kaynağı suyu daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacak entegre sistemler tasarlıyoruz. Yüksek kalitede mühendislik ve ar-ge laboratuvarlarımızda detaylı çalışmalar ile titizlikle hayata geçirilen su arıtma sistemlerimiz bir çok müşterimiz tarafından güven ve yüksek memnuniyet ile kullanılmaya devam etmektedir.

DESALİNASYON TESİSLERİ

Deniz Suyu Arıtma

Deniz suyu arıtma sistemleri, son zamanlarda sıkça dile getirilen konulardan biridir. Dünya üzerinde artan nüfus ile birlikte sanayileşme ve tarım faaliyetlerinin, kısıtlı yeraltı ve yer üstü kaynaklarını tüketmesi kaçınılmazdır. Her geçen gün azalan bu kaynakların kullanılamayacak hale gelmesi, su temini konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu durum zamanla su gibi önemli bir kaynağı koruyacak ve kurtaracak teknolojileri kullanmaya ve geliştirmeye mecbur kılmaktadır. Deniz suları sayesinde gittikçe azalan tatlı su kaynaklarına alternatif bir çözüm oluşmuştur ve bu nedenle deniz suyu arıtma sistemleri giderek önem kazanmaktadır.

Deniz Suyu Arıtma Sistemlerinin Önemine İlişkin Genel Bilgiler

Dünya üzerindeki su potansiyelinin %97’si deniz suyu, %2,5’i tuz içermesinden ötürü tuzlu yer altı suyu ve yalnızca %0,5’i içilebilecek nitelikte olarak sınıflandırılmaktadır. Sayısal verilere bakıldığında; söz konusu tuzlu suların içilebilir su standartlarına getirilmesi, su temininde sınırsız bir potansiyeli işaret etmektedir. Fakat deniz suları ve tuzlu yeraltı suları, içermiş oldukları tuz oranı nedeni ile doğrudan kullanıma uygun değildir.

Söz konusu tuzun giderilmesi ile ilgili çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Özellikle düşük kapasitelerde, diğer yöntemlere oranla daha ekonomik olan Ters Osmoz yöntemidir. Proje & Üretimi Tes Water Group tarafından yapılan Ters Osmoz Sistemleri ile deniz sularını tuzluluğundan arındırıp; içme, kullanma ve proses suları olarak kullanmak mümkündür.

Deniz Suyu Arıtma Sistemlerinin Benzer Sistemlerden Farkı

Deniz suyu arıtma sistemleri diğer ters osmoz sistemlerinden farklı olarak özel deniz suyu membranı, yüksek basınç pompası ve uygun mekanik tesisat ile projelendirilmektedir.

Deniz suyu öncelikle su alma yapısı vasıtası ile ham su deposunda toplanmaktadır. Ham su, ters osmoz sistemine girmeden önce ters osmoz membranlarını korumak için ham su analiz sonuçları neticesinde uygun görülen filtrelerden geçirilerek ön arıtıma tabii tutulmaktadır. Akabinde tasarıma uygun seçilen deniz suyu membranları ile arıtılan deniz suları; çeşitli amaçlarda kullanıma elverişli hale getirilmektedir.

Uygun Sistem Nasıl Seçilmelidir?

Uygun deniz suyu arıtma sistemleri seçilirken; kaynak suyunun özellikleri, değişkenliği ve mevcudiyeti, prosesin ön arıtma ve ileri arıtma gereksinimi, ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri dikkate alınmalıdır.

Membran proseslerde ön arıtma, membranın performansının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Ön arıtması başarılı sonuçlanmayan sistemler tıkanma, çökelti oluşumu ve membranın indirgenmesinden dolayı hızla performanslarını kaybetmektedir. Eğer, geri kazanımda bir performans kaybı var ise, çeşitli kimyasallar kullanılarak uygulanacak membran temizleme prosedürleri ile membranlar ilk durumlarına yakın bir debi ve su kalitesi üretimine dönebilmektedir.

Ters Osmoz membranları ile arıtma sonrası oluşan konsantre hacminin daha fazla azaltılabilmesi için veya tek kademeli arıtmalarda istenilen kalitede üretim gerçekleşmediğinde, zaman zaman iki kademeli membran sistemi kullanılabilmektedir. İkinci kademede kullanılan membranın besleme suyunda ilk kademeye göre daha düşük kirletici konsantrasyonu olacaktır. Böylece birinci ve ikinci kademede kullanılan membranlar farklı basınçlarda işletilebilir.

Ters Osmoz Membran Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Yüksek basınçlarla işletilen Ters Osmoz membran sistemlerinde enerji tüketimi önemli işletme giderlerinden biridir. Fakat sistem besleme basıncına yakın değerlerde çıkan reject suyundaki basınçtan yararlanılarak enerji üretilebilir. Bu enerji üretimi membran sistemi tasarım aşamasında dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. Reject suyundaki basıncın, besleme suyunun membranlara iletim hattındaki basınca aktarılmasıyla enerji geri kazanımı sağlanır. Böylece tesislerinde en önemli maliyet bileşeni olan enerjide tasarrufa gidilebilir.

Projeleri ile çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine önem veren TES Water Group; her geçen gün artan su ihtiyacının bilincinde olarak, deniz suyundan tatlı su eldesine yönelik çalışmalara önem vermektedir. Uzman mühendislik düşünce ve fikirleri ile yürüttüğü çalışmaları sayesinde emin adımlar ile yoluna devam etmektedir.

PAKET NEHİR SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Nehir Suyu Arıtma Sistemleri yüzey sularının kullanma suyuna dönüştürülmesi amacı ile tasarlanmış sistemlerdir. Aynı zamanda sisteme akuplesi mümkün olan İleri Arıtma prosesleri ile nehir sularını içme sularına dönüştürmek mümkündür.

Sistem, konteyner tip arıtma tankı, kum filtre tankları ve kimyasal hazırlama & dozlama ünitelerinden oluşur. Konteyner tip arıtma tankında koagülasyon, flokülasyon, sedimantasyon ve ara depolama bölümleri bulunur. Bu ünitelere ilave olarak kimyasal depolama tankları, dozaj pompaları ve kontrol paneli prefabrik bir kontrol odasında bulunur.

TES Water Group tarafından kompakt şekilde dizayn edilen bu sistemler; kullanma & içme suyu ihtiyacı olan ve yüzey suları yakınlarına kurulu olan bölgelerde kolay kurulum ve işletim özelliği ile sıklıkla tercih edilmektedir.

Sistemin Avantajları

 • Hızlı ve kolay kurulum
 • Minimum inşaat gerekliliği
 • Modüler tasarımı sayesinde gelecekteki muhtemel ihtiyaçlar için kapasite artırımı
 • Kolay kullanım ve bakım olanağı
 • Sağlam ve dayanıklı tasarım
 • İklim koşullarına özel izolasyon ve koruma

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Artan nüfus ve gelişen şehir yaşantısı ile beraber kentsel atıksuların arıtılması ihtiyacı daha da gerekli ve önemli olmaya başlamıştır. İnsanların sosyal ve ekonomik yönden daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama ihtiyacı; göl, akarsu ve deniz gibi alıcı ortamların kirlenmesini önlemeye yönelik arıtma tesisleri yapımını zorunlu kılmıştır.

TES WATER GROUP atıksu arıtımı için sunduğu üstün teknoloji ürünleri ve hizmet kalitesi ile daha yaşanabilir şehirler ve en üst standartlarda çevre korunmasını amaçlamaktadır. Çözüm odaklı mühendislik anlayışı ile şehir atıksu arıtma tesislerinin her kademesinin dizaynı, inşası ve işletilmesi için yüksem verim sağlayacak en ideal çözümleri sunmaktayız.

Evsel Atıksu Arıtıma Tesisi Ana Bileşenleri

 • Terfi İstasyonları
 • Fiziksel Ön Arıtma
 • Ön Çöktürme
 • Biyolojik Arıtma
 • Son Çöktürme
 • Çamur Arıtma
 • Koku Giderimi
 • 3. Kademe Arıtma – Filtrasyon

Atıksular Şehir kanalizasyon hatları vasıtası ile terfi istasyonlarında toplanarak atıksu arıtma tesisine iletilirler. Tesise gelen atıksu ızgara ve kum yağ tutucuları ile ön artmaya tabi tutularak tesis pompa ve boru hatlarında tıkanma ve aşınmanın önüne geçilmiş olunur. Fiziksel ön arıtmanı doğru tasarlanması tesisin ileriki kademelerindeki prosesin olumsuz yönde etkilenmemesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Tesise gelen atıksu karakterine göre ön çöktürme prosesi ile biyolojik arıtmaya gelen yük azaltılarak istenilen arıtma verimleri sağlanabilmektedir. Biyolojik arıtma aşamasında atıksu bünyesindeki karbon, azot ve fosfor bileşenli organik maddeler mikroorganizmalar tarafından giderilerek askıda çamur oluşumu sağlanır ve biyolojik çamur fazından ayrılmış olan çıkış suyu ilgili alıcı ortama deşarj edilir. Çöken çamurlar susuzlaştırma ve kurutma işlemler ile uzaklaştırılarak yakma işlemine hazır hale getirilirler.

TES WATER GROUP büyük ölçekli atıksu arıtma tesisleri yapımının yanı sıra köy, hastane, okul ve tatil köyleri gibi küçük ölçekti yerlerden kaynaklanan atıksuların arıtılması için paket ve kompakt çözümler de sunmaktadır.

Tesis yapımı için; tesisin hizmet alanı ve yer seçimi, atıksuyun kapasite ve karakteri, tesis deşarj standartları, uygun proses ve ekipman seçimi, tesisin yerleşimi, hidrolik profili ve işletme giderleri gibi unsurları büyük bir hassasiyetle planlayıp tasarlamaktayız. Bunu yaparken bütünsel bir yaklaşım ile tasarım kriterlerinin hepsi bir arada değerlendirilerek en ideal ve faydalı çözümü ortaya koymaktayız.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Gelişen sanayileşme ve birçok farklı dalda endüstri kolları, üretim prosesleri neticesinde açığa çıkan atık suların çok değişken karakterlerde olmasına sebep olmaktadır. Artık her bir endüstriye kendine has arıtma sistemleri kurulması ihyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle hassas alıcı ortam ve katı deşarj standartlarının olduğu alanlarda endüstrilerden kaynaklanan atık suların arıtılması konusu yerel idarelerin uygulayabileceği cezai yaptırımlar yüzünden işletmelerin dikkat etmesi gereken başlıca hususlardan biri olmaya başlamıştır.

Endüstriyel atıksular endüstri türüne ve işlenen hammaddeye bağlı olarak birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bazı endüstriyel atıksular aşırı organik içerikli, kolayca biyolojik olarak ayrışabilir veya aşırı inorganik içerikli, zehirleyici özelikte olabilir. Bu doğrultuda, toplam askıda katı madde (TAKM), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) çok geniş aralıklarda değişim gösterebilmektedir.

Bu çeşitliliği göz önüne alarak TES WATER GROUP farklı endüstriyel kuruluşların atık sularının arıtılmasına yönelik sunduğu çözümler ile sadece deşarj standartlarını sağlamakla kalmayıp işletmelerin üretim maliyetlerini düşürmek adına suyun geri kazanımını için de çalışmalar yapmaktadır. Firmamız, arıtma proseslerine karar vermeden önce mutlaka endüstriyel atıksu karakterizasyonu yapmakta, uygun arıtma metotlarını belirlemekte ve tasarımını yapmaktadır.

Kağıt, süt, gıda ve benzeri gibi bir çok farklı endüstrideki atık su karakterine göre ihtiyaca özel tasarlanmış arıtma prosesleri ile istenirse atıksuların geri kazanımı ya da kanalizasyona sistemine deşarj edilebilir limitlere getirilmesini sağlamaktayız.

ATIKSU GERİ KAZANIMINDA FARK YARATAN PROJEMİZ

EVSEL ATIKSULARDAN İÇME SUYUNA…
Arıtma sektöründe ilk’lerin öncüsü olan firmamız; içme suyu tedariği konusunda sıkıntı yaşayan yurtdışındaki bir bölge için evsel nitelikteki atıksuyun geri kazanılarak içme suyuna uygun hale getirilmesi konusunda 2014 yılında bir çalışma başlattı.

Öncelikle bölgenin coğrafyası, iklimi ve saha koşulları incelenerek en uygun çözüm için ekibimiz harekete geçti. Mühendis kadromuzun özenle üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü proses ve mekanik ekipman seçimleri ile uygulanabilir bir proje tasarımı gerçekleştirildi.

Tüm mekanik ekipmanların imalatını, kalite kontrollerini, montaj ve devreye alma işlemlerini anahtar teslim vaziyette tamamlayan firmamız; arıtma tesisi çıkış suyunu başarıyla kullanıma hazır hale getirdi.

ANALİZ SONUÇLARI DÜNYA STANDARTLARINDA!

Arıtılmış olan suda yapılan analiz sonuçları ile ekibimizin başarısı bir kez daha kanıtlandı. Arıtma tesisinden çıkan suyun, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ve ABD Çevre Koruma Ajansının içme suyu standartlarını karşılayacak düzeyde olması ile, Biyodisk yöntemi kullanarak biyolojik atıksudan içme suyu elde edebilen Dünya’daki ilk ve tek firma TES Water Group olmuştur.

ARITMA TESİSİNE TAM NOT!

Firmamız tamamlamış olduğu bu örnek proje sayesinde, yetkililer tarafından yapılan tüm testleri başarı ile geçerek işveren ‘den tam not aldı.

Ayrıca AR&GE ve mevcut tesis üzerinde yapılan performans çalışmaları ile geliştirilen ikinci ve yeni tesisin sözleşme hazırlıkları başlamış bulunmaktadır.

Katalog & Broşürler

2015 TES Water Group Genel Kataloğu

TES Water Group 2017 Tanıtım Kataloğu

TES Water Group 2017 Genel Kataloğu

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri Broşürü

TES WATER GROUP ÜRÜNLERİ

TERS OSMOZ SİSTEMLERİ

1950’lerin sonunda Amerikan hükümetinin desteği ile deniz suyunun tuzdan arındırılması yöntemi olarak geliştirilen Reverse Osmosis (RO) (Ters Ozmos), 1970’lerden bu yana dünyada ve Türkiye’de endüstriyel ve evsel su filtrasyon amacına yönelik kullanılmaktadır.

Ters Osmoz Sisteminin Çalışma Prensibi

Ters osmoz sisteminin çalışma prensibi cihaz içinde bulunan membranlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Su, yüksek basınç ile membranlar üzerindeki gözeneklerden geçmektedir. Bu işlem sırasında suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Bu işlem sayesinde filtrasyon sistemlerine göre daha iyi su kalitesi elde edilir.
İstenilen debide yüksek kaliteli su üretimi ile ters osmoz profesyonel arıtımda üst sıralardadır.
Ters osmoz sistemlerinin şasesi paslanmaz veya epoksi korumalı karbon çelikten üretilebilir. Çalışması için gereken tüm ekipmanlar sistem üzerindedir.

Membran filtrasyonuna dayanan ters osmoz sistemleri, membran yüzeyine paralel olacak şekilde basınçlandırılmış akış ile beslenir. Bu akışın bir bölümü membrandan geçme eğilimi gösterir. Membrandan geçemeyen partikül ve çözünmüş mineraller geride derişik bir çözelti bırakır. Bu derişik çözelti membranın yüzeyine paralel olarak akar. Böylece çözünmüş minerallerin ve partiküllerin membran üzerinde yığılması engellenmiş olur.
Ters osmoz membranları, tüm çözünmüş tuzlar, inorganik moleküller, molekül ağırlığı büyük olan organik moleküllere karşı bariyer görevi sağlar. Membrandan serbestçe geçebilen moleküller arıtılmış üretim akışını oluşturur. Ters osmoz sisteminin çözünmüş tuzlardan su moleküllerini ayırma verimi %95-99 arasındadır.

Membrandan geçen suyun debisi, membrandan suyun transferi için gerekli net çalışma basıncı ile orantılıdır.
Çözünmüş mineral ve suyun farklı kütle transferleri olduğu için membran çözünmüş minerallerin geçmesine izin vermemektedir. Basınç arttırıldığında konsantre akış debisinde değişme olmaksızın membran; çözünmüş minerallerin bir kısmını geçirmek için zorlanmış olur ve süzülme verimi azalır. Dolayısıyla istenilen kalite üretim suyu elde etmek için Ters Osmoz sisteminin verimini etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir.

Bu faktörler:

• Basınç
• Sıcaklık
• Membran tipi
• Geri kazanma oranı
• Besleme suyu çözünmüş mineral konsantrasyonu
• Suyun kaynağı (Kuyu Suyu, Deniz suyu, Yüzey suyu vb.)

Ters Osmoz Avantajları:

• Suyu kimyasal herhangi bir madde kullanılmaksızın arıtır,
• Sağlıklı ve güvenli içme ile kullanma suyu sağlar,
• Kompakt halde olduğundan saha montajı kolaylıkla yapılır.

Ters Osmoz Sisteminin Kullanım Alanları

1970’li yıllardan bu güne, Ters Osmoz sistemi, ileri sanayii ülkelerinde, su ve su dışında birçok prosesde kullanılmaktadır.
İçme suyu üretimi, alkolsüz bira üretimi, meyve suyu ve meşrubat sanayiide, enerji santrallerinde, kimya sanayiide, ilaç sanayiide, deniz suyundan şehir ve kullanma suyu üretimi gibi birçok alanda TO kullanılmaktadır.

Neden Ters Osmoz Sistemi?

Yüzyıllardan beri yaşamlarını sürdürebilmek için temiz su kaynaklarına yakın yerleri tercih eden insanoğlunun, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle tabiat şartlarını kendisine uydurması, yeterli ve elverişli suyu olmayan deniz kenarlarında yaşamak ve bu yerlerde tatil yapmak istemeleri, su arıtma sistemlerinin geliştirilmesine ön ayak olmuştur. Tatlı su kaynağı kısıtlı olan yerleşim yerleri ve bu yerlerde kurulan oteller, konaklama tesisleri deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretmek için bu sistemlere ihtiyaç duymaya başlamışlardır.
Suyun içinde çözünmüş halde bulunan minerallerin sudan alınması yoluyla suyun kimyasal kalitesinin iyileştirilmesi için uzun yıllar önce geliştirilen İyon Değiştirici Reçine Tekniğisayesinde, yalnız sanayinin değil, buharlı gemilerin de gelişmesi sağlanmıştır.
Bugün ise, birçok uygulamada reçineli iyon değiştirici yerine, Reverse Osmosis (TO/RO) tekniği tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, RO siteminin, reçineli sistemlere kıyasla daha ekonomik ve daha çevreci olmasıdır.

ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

Ultrafiltrasyon Sistemleri suyun kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan suyun tüm fiziksel özelliklerinde maksimum düzeyde iyileştirme yapar. Bu teknoloji sayesinde suda bulunan askıda katı madde (AKM), suda bulunan bulanıklık %99 oranında renk pigmentleri ve en önemlisi sularda bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin tamamı giderilmektedir.

Ultrafiltrasyon yöntemi özellikle kaynak suları veya içme suları arıtımında çok önemli bir avantaj sağlamalarının yanı sıra atıksu arıtımında da kullanılırlar. Özellikle biyolojik arıtmada arıtılmış atıksuyun geri kazanımı, çamaşırhane ve oto yıkama atıksularının geri kazanımı gibi uygulamalar pozitif basınçlı ultrafiltrasyon modüllerinin temel kullanım alanlarını oluşturur.

Membranların yapısı kılcal boru seklindedir ve çapraz akış yöntemiyle çalışır. Kılcal borulardan içeri giren ham su, membran yüzeyinde bulunan 0,01 micron büyüklüğündeki gözeneklerden geçirilerek kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için bariyer görevi yaparak su arıtma işlemini gerçekleştirir.

Sistemin geri yıkamaları ve temizleme işlemleri otomasyon ile yapılır. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan sistemin çalışması sağlanır.

Ultrafiltrasyon Sistemleri Kullanım Alanları

• Oto yıkama ve çamaşırhane sularının geri kazanımı
• Hassas filtreleme gereken sular
• Açık kapalı su devreleri.
• Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçleri
• Mikroorganizmalardan arındırılmış su sağlanması.
• Reverse osmosis (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması.

Ultrafiltrasyon Sistemlerinin Avantajları

 • Yüksek arıtım verimliliği sağlar.
 • Mikroorganizmalardan arınmış su etmeye yarar.
 • Esnek, çok amaçlı tasarımı vardır.
 • Maliyetleri düşürür.
 • Çevreyi korur.

Membran Biyoreaktör Sistemleri kısıtlı alanlardaki kurtarıcınız hizmetimizi okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Birçok endüstri kuruluşu üretim aşamalarında suyu;  yıkama, soğutma, seyretme veya ham madde olarak kullanmaktadır. Tüm bu kullanımlarda üretimdeki belirli standartları sağlayabilmek amacıyla suyun arıtılmasına ihtiyaç duyulur. Ham su kaynağının karakteristik özelliğine bağlı olarak arıtma prosesine karar verilir. Zaman zaman suyun analiz değerine göre, arıtılmak istenen parametreye özel Filtrasyon Sistemleri tercih edilir.

Filtrasyon Sistemleri insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışırlar. Filtre tankının içerisinde bulunan medya sayesinde sudaki farklı karakteristikte ve yoğunlukta bulunan maddelerin, medyada tutularak sudan uzaklaştırılması sağlanır. Filtre, otomatik ters yıkama yaparak medyasında tutmuş olduğu kirlilikleri uzaklaştırır. Tam otomatik şekilde zaman ve debi kontrolü ile ters yıkama işlemini yaparak kendilerini yenilerler. Kapasiteye bağlı olarak FRP veya epoksi boyalı karbon çelik filtre tankları tercih edilir. Sistemlerin kontrolü için tam otomatik valf grupları veya PLC kontrol panoları mevcuttur. Tercihe bağlı olarak yüzey borulamalı sistemlerde PVC, galvaniz veya paslanmaz çelik borulama mümkündür.

Filtrasyon Sistemleri kendi içlerinde kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedirler.

Suda bulanıklığa neden olan askıda katı madde, silis, kum vb. kirleticilerin uzaklaştırılması amacıyla Kum Filtre Sistemleri kullanılmaktadır. Bu filtrelerin bir diğer görevi ise kendisinden sonra konumlandırılacak olan bir diğer arıtma prosesinin ekipmanlarını korumasıdır. Proses ve içme suları eldesinde ön arıtma sistemi olarak, atıksu arıtma sistemlerinden çıkan arıtılmış suyun ise bulanıklığının giderilmesinde kullanılırlar.

Sudaki klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için Aktif Karbon Filtre Sistemleri kullanılmaktadır.  Proses suları ve içme suyu eldesinde ağırlıklı olarak tercih edilen sistemlerdir. Bu sistemlerde genellikle hindistan cevizi kabuğu bazlı aktif karbon minerali kullanılır. Aktif karbon minerali suyun filtre edilmesinin yanı sıra adsorpsiyon mekanizmasının olması nedeni ile fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.

Suyun sertliğini ve suyun içinde çözünmüş halde bulunan magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) iyonlarını gidermek amacıyla Su Yumuşatma Sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde buhar kazanı, eşanjör, makine, cihaz, boru vb. yerlerde kireç bağlanmaları engellenmiş olur. Sistem içerisindeki reçine tanecikleri doyma noktasına ulaştıktan sonra suya sertliği veren iyonları tutamaz hale gelir. Bu noktada rejenerasyon ihtiyacı doğar. Doymuş olan reçine minerali, içerisinde tablet tuz bulunan tuz kabındaki tuzlu su ile yıkanır. Yıkama işleminin ardından durulama sonucu reçine minerali sertlik iyonlarını tutmaya hazır hale gelir.

PAKET SEPERATÖR FİLTRELER

MEMBRAN BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ

Membran Biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir. Membran biyoreaktörlerde,  adından da anlaşılacağı gibi biyolojik reaktörler ile membran teknolojisi birleştirilmiştir. Biyolojik arıtmanın ardından, çökeltme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, katı/sıvı ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bu arıtma yöntemi konvansiyonel biyolojik arıtım prosesleri ile kıyaslandığında, daha düşük biyolojik parçalanabilirliğe sahip olan atıklar için, yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderim avantajı sunar. Konvansiyonel arıtım metotlarının bazı olumsuz etkilerini ortadan kaldıran bu sistemler, geleceğin arıtım teknolojileri arasında önemli bir yere sahip olacaktır.

Membran Biyoreaktörlerde amaç; biyolojik parçalanabilir bileşenlerin, mikropların, bulanıklığın, partiküllerin ve yüzey aktif maddelerinin azaltılmasıdır.

 

Membran Biyoreaktörler özellikle debisi az olan otel ve tatil köyü gibi yerleşim yerleri için çok uygun bir sistemdir.

 

Evsel atık suların geri kazanılmasında yaygın kullanımı söz konusu olduğu gibi endüstriyel atık suların arıtılmasında da birçok alanda kullanılmaktadır. Son yıllarda büyük kapasiteli tesislerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Membran Biyoreaktörlerin Avantajları

 

 • Havalandırma havuzu konvansiyonel yöntemle olması gerekenin üçte biri kadar büyüklüğünde tasarlanabilir. Böylece toplam yerleşim yeri ve inşaat alanında %70 üzerinde tasarruf sağlanır
 • Sağlıklı,yüksek su standartları ile birlikte ideal çıkış suyu kalitesi elde edilir
 • Reaktör hacmi ve kapladığı alan düşüktür.
 • Net çamur üretimi düşüktür

 

Membran Biyoreaktörlerin Kullanım Alanları

 

 • Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların ileri arıtımı
 • Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
 • Yüksek kirlilik içeren suların arıtılması
 • Atık suların sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
 • Konvansiyonel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
 • Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
 • Yüksek su tüketimi olan proseslerde atık suyun geri kazanılması

DÖNER BİYODİSK ÜNİTELERİ

Biyodisk Döner Biyodisk Atıksu Arıtma Üniteleri; geliştirilmiş başarılı bir mikrobiyal atıksu arıtma sistemidir.

Biyodisk Döner Biyodisk Üniteleri; polietilenden yapılan 2 m. çapında, 2 mm. kalınlığında, seri olarak yerleştirilmiş dairesel disklerden oluşur. Diskler bir şaft üzerine birbirine paralel olarak yerleştirilir ve şaft bir motor yardımı ile döndürülür. Atıksu, uzun ve sığ tankların içine konur ve diskler atıksu içinde %40-50 oranında batık şekilde döndürülür.

Atıksu içerisinde bulunan mikroorganizmalar dönen disklerin yüzeyine tutunarak çoğalırlar. Bu sayede disklerin yüzeyleri 1 – 2,5 mm kalınlığında bir biyofilm ile kaplanır. Disklerin dönmesi ile yüzeydeki bu bakteri tabakası hava ile temas eder ve aerobik biyolojik arıtım için gereken oksijen transferi sağlanmış olur.

Yüzeyde bulunan biyofilm içerisindeki mikroorganizmalar; organik maddeyi ayrıştırır ve bu işlem enerji sarfiyatı düşük redüktörlü bir motor vasıtası ile, 3-4 devir/dakika yapan disklerin her dönüşünde yinelenir.

Diskler üzerinde biriken bakterilerin miktarı disklerin dönüş hızı ile ayarlanabilir. Disklere tahrik veren redüktörün dönüş hızı bir potansiyometre vasıtasıyla azaltılabilir veya arttırılabilir. Bu sayede, atıksu ve biyofilm arasında oluşan sürtünme ile biyofilmi oluşturan bakterilerin biyofilmden ayrılması sağlanır.

Biyodisk Döner Biyodisk Üniteleri’nin Avantajları:

 • Korozyona Dayanıklı Gövde
 • Yüksek Spesifik Yüzey Alanı
 • Düşük Enerji, İşletme ve Bakım Maliyeti
 • Yüksek veya Şok Yüklemelere Karşı Direnç
 • Sessiz ve Kokusuz Çalışma Prensibi

ÇÖZÜNMÜŞ HAVA FLOTASYON (DAF) ÜNİTELERİ

PAKET BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

TES Water Group, atıksuların biyolojik olarak arıtımı üzerine geliştirdiği yeni teknoloji ile çok daha güvenilir ve sorunsuz çalışan paket atıksu arıtma üniteleri sağlamaktadır.

Bilindiği üzere evsel ve endüstriyel atıksular için üretilen ve sıklıkla kullanılan iki tip paket biyolojik arıtma prosesi bulunmaktadır. Bunlardan biri sürekli biyolojik arıtma sistemleri olarak adlandırılan klasik aktif çamur prosesi, diğeri ise kesikli biyolojik arıtma sistemleri olarak adlandırılan ve doldur boşalt mantığında çalıştırılan sistemlerdir. Her iki sistemin de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

TES Water Group her iki teknolojinin avantajlı yönlerini birleştirerek mevcut paket sistemlere alternatif farklı bir teknoloji kullanmaya başlamıştır.

TES Water Group ’un geliştirdiği PETNA serisi paket atıksu arıtma sistemlerinde, atıksu sürekli sistemlerde olduğu gibi sabit bir debi ile havalandırma bölmesine verilmektedir. Havalandırma bölümü bir ara perde ile ikiye ayrılmış ve akış kontrol sistemi ile atıksuyun havalandırma yapılan bölmesine girmesi sağlanmıştır. Bu sırada diğer bölme çöktürme fazında olacaktır. Ancak birbiri ile bağlantılı olan bu bölmelerde arıtılmış suyun çıkışı çöktürme fazında olan ikinci bölmede gerçekleşir. Belirli periyotlarda atıksuyun giriş yönü değiştirilir.

Bu sistemde bakteri gelişimi ve arıtma için gereken havalandırma hacmine ek olarak çöktürme içinde bir hacim ayrılması gerekmez. Debi değişimlerine karşı sürekli sistemlere kıyasla daha dayanıklı olduğundan dengeleme havuzu ihtiyacı daha azdır. Çamur sürekli olarak havuz içerisinde kaldığından ilave bir çamur stabilizasyonuna ihtiyaç duymaz ve sistem dışına atılan çamur hem patojenlerden arınmış hem de daha kolay susuzlaştırılma özelliklerine sahip olacaktır. Ayrıca çamur geri devir sistemine ihtiyaç olmadığından bu sistemlerin enerji ihtiyacı daha azdır. Azot-Fosfor giderimi için ilave hacim ve ekipman ihtiyaçları yoktur. Çıkış debisi sabit olduğundan ileri arıtma sistemleri için yüksek kapasite seçimi gerektirmemektedir.

TES Water Group Ar-Ge departmanı yapmış olduğu detaylı çalışmalar sonucunda, ülkemizde üretimi yapılmakta olan Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerine yeni bir soluk getirmiş ve projelendirdiği yeni PETNA serisi tasarımı ile sektördeki farkını bir kez daha ortaya koymuştur. Firmamız tarafınca tasarlanan bu sistemler ile paket arıtmalarda yüksek verimlilik,  %20 enerji tasarrufu ve %30 kapasite artışı sağlanmaktadır.

PAKET KİMYASAL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemleri; endüstriyel nitelikli atıksuların oluşmasına neden olan fabrika ve sanayi tesislerinde kullanılabilen kompakt sistemlerdir. Kirlilik yükü ve debi gibi parametreler dikkate alınarak tasarlanan bu sistemler deşarj limitlerini sağlayacak optimum verimle çalışırlar.

Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Sistemlerinde, uygun pH aralığında atıksuya kimyasal maddeler (koagülantlar) eklenerek çöktürme işlemi sağlanır. Kimyasal arıtma sistemi, atıksuyun pH’ının dengelendiği nötralizasyon bölümü, atıksuda çökeltimi sağlayacak kimyasal maddelerin ilave edildiği koagülasyon bölümü ve koagülant ilave edilmiş atıksuyun uygun hızda karıştırılması ile flokların oluşmasını ve çökeltimi sağlayan flokülasyon bölümlerinden oluşmaktadır.

Mevcut endüstriden kaynaklı atıksuyun özelliğine göre tasarlanan kimyasal paket atıksu arıtma sistemleri ile karıştırma, flokülasyon, çöktürme, pH ayarlama, filtrasyon, karbon adsorbsiyon, koagülasyon ve koagülantlar gibi proses ekipmanları kullanılarak arıtma işlemi gerçekleştirir.

Tes Water Group, Türkiye’de ve farklı birçok ülkede bulunan endüstri kuruluşlarının çevresel yükümlülüklerini, üretimini yapmakta olduğu paket kimyasal atıksu arıtma üniteleri ile yerine getirmektedir.

TIBBİ SIVI ATIK NÖTRALİZASYON SİSTEMLERİ

Bize Ulaşın

Dilediğiniz tüm konularda iletişim formumuzu ya da telefon numaralarımızı kullanarak bize 7/24 ulaşabilirsiniz.

Gönderiliyor

©2021 BY Companies

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?